X

Vos convidem a compartir

amb nosaltres la vostra percepció

En el marc del procés d'Agenda 21, l'Ajuntament revisa i actualitza any rere any el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat (SISE), integrat per més de 80 medicions a partir de les quals es pot obtindre una aproximació a la dinàmica evolutiva de l'Eliana en termes de sostenibilitat. Un dels indicadors consisteix en conéxier la percepció de la ciutadania sobre distints aspectes socioambientals, per mitjà d'un senzill qüestionari que es pot reomplir en pocs minuts, prement el següent botó:

  • Què és l’Agenda 21?

    L’Agenda 21 és una iniciativa internacional per aconseguir que el futur de les persones siga ambientalment més sostenible que el seu present. És també una eina per promoure la participació dels veïns i veïnes a l’hora de decidir sobre allò públic. I és, sobretot, un camí per a la reflexió i la recerca conjuntes —de la ciutadania, dels tècnics municipals i dels governants locals— al voltant de l’Eliana que volem i sobre què podem fer per aproximar-nos a ella.

  • Quan va començar?

    A l’Eliana, l’Agenda 21 es va iniciar a l’any 1999, amb la signatura de la Carta d’Aalborg. A l’any següent es constituí el Foro i, entre 2001 i 2003, s’elaborà l’Auditoria i s’aprovà el Pla d’Acció Socioambiental (PASA), el qual recull un conjunt d’actuacions susceptibles de transformar l’Eliana en un municipi més sostenible. Complementàriament i des de fa una dècada, s’actualitza cada any el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat (SISE) per conèixer l’evolució del procés.

  • Quina és la seua utilitat?

    L’èxit de l’Agenda 21 depèn, en gran mesura, del compromís ciutadà i institucional envers la participació i el desenvolupament humà ambientalment sostenible. Per això, a l’Ajuntament de l’Eliana, la porta està oberta per a parlar de la nostra ciutat. I no es tracta de parlar per parlar: moltes de les decisions municipals aprovades als darrers anys tenen una relació directa amb les actuacions proposades pel Foro de l’Agenda 21.

Ens agradaria comptar amb tu. T'apuntes?


L’òrgan de participació de l’Agenda 21 és el Foro, integrat per veïns i veïnes, tècnics municipals i representants polítics. Qualsevol persona disposada a compartir les seues opinions i a escoltar els altres pot ser membre del Foro. Les reunions, les quals són públiques, tenen lloc el darrer divendres de cada mes (excepte als mesos d’estiu), a les 19.00 hores, al Centre de Recursos del Voluntariat (Casa de l’Estació). Per rebre les convocatòries, només cal reomplir el formulari següent: