A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Àrees i regidories

Ajuntament de l'Eliana - Jose Maria Angel Batalla

Alcaldia/Presidència

José María Ángel Batalla

Alcalde


Telèfon: 96 275 80 30
Fax: 96 274 37 13
Correu-e: alcaldia@leliana.es

Ubicació despatx: Pl/ País Valencià, 3 - 1ª planta

Ajuntament de l'Eliana - Mercedes Berenguer Llorens


Delegació d’Urbanisme, Infraestructures, Patrimoni, Promoció Econòmica i Participació Ciutadana

Mercedes Berenguer Llorens

(Els assumptes seran els compresos en la seua denominació i singularment: obres públiques, llicències urbanístiques, activitats qualificades i comerç, planejament, gestió del patrimoni històric i d’espais públics, polígon industrial, turisme, foment econòmic, participació ciutadana i salut).

Telèfon: 96 275 80 30
Fax: 96 274 37 13
Correu-e: mberenguer@leliana.es

Ubicació despatx: C/ Puríssima, 12 - 1ª planta

Ajuntament de l'Eliana - Marta Andrés Peiró


Delegació de Serveis Urbans, Sostenibilitat Ambiental, Cooperació i Voluntariat

Marta Andrés Peiró

(Els assumptes seran els compresos en la seua denominació i singularment: la gestió de l’aigua, residus sòlids urbans, animals domèstics, manteniment d’equipaments, neteja, cementeris i serveis urbans en general, parcs i espais naturals, Agenda 21, PASA, PESA, voluntariat ambiental i cooperació)

Telèfon: 96 275 80 30
Correu-e: mandres@leliana.es

Ubicació despatx: C/ Puríssima, 12 - 3ª planta


Ajuntament de l'Eliana - Pere Inglés CalaforraDelegació d’Hisenda i Control Pressupostari, Recursos Humans, Serveis Generals i Modernització Especial de Comptes

Pere Inglés Calaforra

(Els assumptes seran els compresos en la seua denominació i singularment: control i gestió pressupostària, recaptació, tresoreria, gestió tributària, gestió de compres, règim interior i personal, Open-data i modernització)

Telèfon: 96 275 80 30
Fax: 96 165 68 98
Correu-e: pingles@leliana.es

Ubicació despatx: Pl/ País Valencià, 3 - 2ª planta


Ajuntament de l'Eliana - Inmaculada Garcia PoyatosDelegació de la Tercera Edat, Benestar Social, Igualtat i Esports

Inmaculada García Poyato

(Els assumptes seran els compresos en la seua denominació i singularment: esports, tercera edat, serveis socials, violència domèstica, dona i igualtat)

Telèfon: 96 275 80 30
Correu-e: igarcia@leliana.es


Ajuntament de l'Eliana - Isabel Castelló Garcia

Delegació de Seguretat Ciudatana i Noves Tecnologies

Isabel Castelló García

(Els assumptes seran els compresos en la seua denominació i singularment: seguretat ciutadana, protecció civil, convivència i civisme, noves tecnologies, Junta Local de Seguretat i altres òrgans i comissions de seguretat)

Telèfon: 96 275 80 30
Correu-e: icastello@leliana.es


Ajuntament de l'Eliana - Enrique Martínez Escrivá

Delegació de Festes, Promoció Lingüística i Arxiu Històric

Enrique Martínez Escrivá

(Els assumptes seran els compresos en la pròpia denominació i singularment: festes locals i tradicionals, falles, promoció del valencià i arxiu històric.)

Telèfon: 96 275 80 30
Correu-e: enrique.escriva@leliana.es

Ubicació despatx: Pl/ País Valencià, 3 - planta baixa


Ajuntament de l'Eliana - Inma Marco

Delegació d’Educació, Formació, Infància i Agermanament

Inma Marco

(Els assumptes a tractar seran els compresos en la seua denominació i singularment: educació, Consell Escolar, FPA, activitats d’infància i agermanament)

Telèfon: 96 275 80 30
Correu-e: imarco@leliana.es


Ajuntament de l'Eliana - José Antonio Lorente Marco

Delegació de Promoció Cultural, Juventut i Ocupació

José Lorente Marco

(Cultura, Unió Musical, Biblioteca, Terrassa d’Estiu, la KQ, i Agència d’Ocupació  Desenvolupament Local i Escola Taller)

Telèfon: 96 165 59 26
Correu-e: cultura@leliana.es

Ubicació despatx: C/ Molino, sn (Centre Sociocultural)