A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que dirigeix l'administració de l'Ajuntament, compost per l'alcalde i un nombre de regidors que no supere a un terç del total legal de cada ajuntament. Els regidors que la formen són nomenats i cessats lliurement per l'alcalde. En l'Ajuntament de l'Eliana la Junta de Govern Local està composta per 6 membres: l'alcalde-president i 5 regidors.
La seua funció és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues funcions i exercir les competències que li siguen delegades per l'Alcalde o el Ple.

En l'Ajuntament de l'Eliana les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren habitualment el primer i el tercer dijous de cada mes.

 

Components Junta de Govern Local

Presidència:

D. Josep Maria Àngel Batalla.

Regidors:

Dª Mª Mercedes Berenguer Llorens.

Dª Marta Andrés Peiró

Dª Isabel Castelló García.

D. Jose Lorente Marco

Dª Inmaculada Marco Andrés