A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Pla d'acció municipal

BIM especial infraestructures

Archivo PDF

Qué és el PAM?

Una vegada passades totes les eleccions, és el moment de traduir els programes electorals en accions. El PAM és el compromís que el govern de la ciutat assumix per als 4 anys de govern. El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document per mitjà del que l'Ajuntament establix les prioritats d'actuació per a la legislatura, en el qual detalla les principals accions que s'hauran de realitzar o promoure per a aconseguir arribar als objectius que s'han marcat. D'esta manera, tots els regidors de l'Ajuntament, així com tots els departaments i responsables municipals establixen què és el que fa falta fer durant este període.

Per a qué serveix?

 • El PAM és, sobretot, el compromís polític dels responsables municipals davant dels ciutadans i ciutadanes.
 • A través del PAM l'Ajuntament dóna transparència a la seua actuació, informant els ciutadans i al conjunt d'agents de la ciutat (associacions, empreses, etc.) què és el que preveu fer en cada un dels àmbits d'actuació que són responsabilitat municipal.
  A través dels seus continguts es concreta allò que el govern municipal preveu fer com a Ajuntament.
 • Permet que els ciutadans coneguen els projectes de futur i, per tant, puguen valorar-los.
 •  Permet que, durant el mandat, qualsevol persona puga conéixer què és el que està fent l'Ajuntament i intervindre, ja siga per a demanar el seu grau d'evolució, analitzar com li afecta i, si ho crega pertinent, proposar allò que considere oportú.

És un document estratègic

 • Permet que tota l'estructura municipal tinga clar quins són els objectius a aconseguir i les accions a realitzar.
 • Gràcies a esta priorització, tots els departaments coneixen amb detall què hauran de realitzar fins al 2011.
 • I el que és més important, en aquells objectius en què estan implicats diferents departaments, permet que tots treballen per a un mateix objectiu.

El PAM fomenta la democràcia i la participació

 • Al disposar d'un programa d'actuació concret, la ciutadania pot conéixer què preveu fer l'Ajuntament, donar la seua opinió i proposar aquelles accions que consideren oportunes.
 • En quant que el PAM detalla els compromisos per al mandat, tots els partits polítics poden fer un seguiment detallat per a veure si l'Ajuntament complix els seus compromisos.
 • De la mateixa manera, el PAM permet que els ciutadans i ciutadanes puguen valorar l'actuació del govern de la ciutat, en funció del grau d'èxit dels objectius que este s'ha compromés a desenvolupar.