A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Renovació de la demanda d'ocupació

 

Les persones inscrites en l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) de l'Ajuntament de l'Eliana han de renovar la seva sol·licitud cada 12 mesos, per actualitzar el seu currículum i manifestar el seu interès a seguir formant part del servei: borsa de treball.
Les dades que aporteu a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local, seran incorporades a fitxers automatitzats de l'Ajuntament de l'Eliana, el qual les tractarà conforme a la Llei orgànica 15/99 de Protecció de dades de caràcter personal per a l'exercici de les seues pròpies funcions en l'àmbit de les seues competències. Vos consentiu que les vostres dades bàsiques puguen ser comunicades a qualsevol tercer que oferisca un lloc de treball inicialment adequat al vostre perfil i a altres intermediaris en la promoció d'ocupació, a més de per obligacions legals. Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, sol·licitant-ho mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.