A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Calendari del contribuent

 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

  1.- Rebuts no domiciliats: del 16/03/2015 al 16/06/2015 
 
  2.- Rebuts domiciliats :

   Del 16/03/2015 al 16/06/2015.  Data càrrec al banc: 22/04/2015.

 

Resta de padrons, informació provisional pendent de confirmar:

 

 IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES, TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUOS URBANS

 1.- Rebuts no domiciliats: del 16/06/2015 al 16/09/2015

 2.- Rebuts domiciliats :

  Primer termini: del 16/06/2015 al 16/08/2015. Data càrrec al banc: 01/07/2015

  Segon termini: del 16/08/2015 al 16/10/2015. Data càrrec al banc: 01/09/2015

  Tercer termini: del 16/10/2015 al 16/12/2015. Data càrrec al banc: 01/11/2015

 3.- Rebuts domiciliats que han demanat el pagament en un únic termini:

   Del 16/06/2015 al 16/09/2015.  Data càrrec al banc: 29/07/2015

TAXA ENTRADA DE VEHICLES:

  1.- Rebuts no domiciliats: del 16/06/2015 al 16/09/2015

  2.- Rebuts domiciliats :

   Del 16/06/2015 al 16/09/2015.  Data càrrec al banc: 29/07/2015

 

 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

    De l'1 de setembre a l'1 de desembre de 2015. Data de càrrec al banc: 15/10/2015