A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Parc empresarial (polígon)

Descripció i ordenança

POLÍGON EMPRESARIAL L'ELIANA

Accés a l'ordenança

Polígon empresarial de l'Eliana

L'Eliana disposa, amb el polígon empresarial, d’un nou entorn empresarial altament competitiu que s’erigeix, al mateix temps, en nou espai d’Innovació, tant per la seua acurada ubicació amb accés directe a l’Autovia CV-35, la seua proximitat a l’aeroport o al casc urbà, la qual cosa la dota de multitut de serveis, com pel que fa a la seua dotació de zones verdes i aparcaments.

Aquest futur espai d’innovació preten, a més a més, posar en valor l’ asentament empresarial de caràcter industrial, no-tecnològic, a través d’un programa d’actuacions intel.ligents que utilitze els recursos existents en el sistema de ciència-tecnologia- empresa, dotant-los de recursos econòmics i humans.El Polígon empresarial de L’Eliana compta amb una superfície aproximada de 200.000m2 destinats a industria no-contaminant.

Polígon empresarial de l'Eliana

Els seus objetius són:

·       Potenciar la diversificació industrial.

·       Fomentar la incorporació de noves tecnologies.

·       Recolzar les iniciatives d’ I+D+i (Investigació, desenvolupament i innovació).

·       Fomentar l’economia i l’ocupació local.

En definitiva, el Polígon empresarial de L’Eliana naix amb vocació de convertir-se en un recurs actiu i eficaç de futur que col.labore en la millora de la qualitat de vida de L’Eliana; la del seu teixit empresarial i la de la seua ciutadania.