A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Seguretat ciutadana

Policia local

La Policia local de l’Eliana és integrada per 31 agents al comandament d'un inspector. L'objetiu del cos és garantir la seguretat i la qualitat de vida del veïnat.


Per això, la Policia local l'atendrà i assessorarà les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

 • Informació de contacte

 • Policia Local – Prefectura

  Telèfon: 96 274 07 01 - Fax: 96 165 51 97

  C/ Puríssima, 12 baix - 46183 L'Eliana (València)

  Correu electrònic: jefatura_policia@leliana.es

 

En l'actualitat, la Policia Local de l’Eliana està formada pels següents funcionaris:

 • 2 inspectors, un en cap 
 • 5 oficials
 • 23 agents
 • 1 oficial en segona activitat

Des de la constitució del primer servici de vigilància -en el qual es realitzava una vigilància a urbanitzacions en prevenció de delictes contra el patrimoni i un servici de col·laboració amb els servicis sanitaris- s'ha produït una evolució amb el resultat final d'una policia moderna que s'encarrega que el ciutadà reba tots aquells servicis als quals té dret, amb la major celeritat i qualitat possible; a més, es dóna una cobertura integral en matèria de seguretat ciutadana.

Hui, es constitueixen com a tasques quotidianes realitzades per la Policia Local de l’Eliana, totes aquelles que contempla la Llei de Bases de Règim Local com a servicis que ha de prestar l'Administració Local, a banda de les contemplades en la Llei de Forces i Cossos de Seguretat i la resta de comeses esperades d'un servici públic d'urgència.

Així doncs, en l'any 2007, s'obté per part de la Policia Local de l’Eliana el certificat UNE-EN-ISO 9001, el qual acredita i confirma que els seus “servicis i activitats de protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i la garantia de la seguretat ciutadana” es realitzen amb un alt nivell de qualitat i satisfacció per als usuaris. Aquest certificat es confirma durant l'exercici 2008.

A part de les funcions indicades en la Llei 2/86, la Policia Local de l’Eliana dedica efectius a tasques com:

 • L'educació viària als centres escolars del municipi (5 agents)
 • Equip multidisciplinar de violència de gènere de l’Eliana (2 agents)
 • Equip d'atenció a menors (1 agent)
 • Policia de barri (4 agents)