A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Àrees de treball

Àrea administrativa

Aquest servici és un dels més amplis i complexos que té assignada la Policia Local, ja que atén tot el tràmit administratiu intern del municipi i, a més, tot el que arriba dels diversos organismes oficials:

 • Trànsit
 • Jutjats
 • Policia autonòmica
 • Cos Nacional de Policia
 • Guàrdia Civil
 • Conselleria d'Administració Pública, etc.

Àrea trànsit i circulació

En aquest camp, s'atén tot el complex món del trànsit:

 • Accidents amb lesionats
 • Danys materials
 • Senyalització
 • Estudis sobre vies
 • Modificació de la senyalització
 • Guals
 • Ocupació de via pública
 • I també col·laboració amb altres departaments
 • Servicis
 • Urbanisme, etc.

A més, dins d'aquesta àrea (trànsit-circulació), incloem altra dedicada a la formació del col·lectiu escolar en les seues diferents etapes "Educació vial"; així com campanyes orientades en aquest sentit, sobre aprofitament de la via pública, ús del cinturó i casc, circular amb ciclomotor, assegurança, etc.

Àrea judicial

Des d'aquest camp tan ampli, atenem tot tipus de diligències preventives, per fets delictius que s'han comés al nostre municipi, les quals, una vegada emplenades, són remeses a l'autoritat judicial i a la Guàrdia Civil.

Aquest servici pot ser requerit pels nostres veïns en general i per aquelles altres persones que siguen víctimes d'un delicte o falta.

La Policia Local, amb objecte de donar un servici de qualitat i facilitar el tràmit de denúncia, atén aquest servici les 24 hores del dia a la nostra central.

Àrea assistencial

És la policia coneguda com a mediadora en tot tipus d'afers socials i destaca en el seu suport i col·laboració amb el ciutadà en temes com:

 • Malalts
 • Trasllat de metges
 • Requeriment al Samu
 • Requeriment al bombers en casos no delictius (per exemple obertura de portes, caiguda d'arbres, rescat d'animals, etc.)
 • Altres assumptes relacionats amb urgències dins de l'àmbit familiar (localització de persones d'avançada edat, assistència inicial i orientativa en casos de maltractaments, assistència a menors, dipòsit d'objectes trobats a la via pública, etc.)
 • Recerca de farmàcia i de medicació urgent, etc.

Àrea informació i atenció a barris

Aquest servici es caracteritza perquè, en el seu conjunt, busca estar cada dia més prop de la ciutadania, ser receptor de notícies d'interés i alhora trasmetre tots els temes importants del municipi.

És, en definitiva, la policia que presta servici en el seu districte o zona (urbanització), que coneix i recull suggeriments, que trasllada deficiències de la via i que presta auxili immediat i informa el veïnat de temes d'interés municipal.