A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Atenció víctimes violència de gènere

Característiques

Aquest programa està orientat a la prevenció dels possibles casos de violència domèstica, i a la sensibilització de la societat sobre aquest greu problema. Així mateix, es basa en l'atenció a les víctimes dels maltractaments, i el posterior seguiment dels casos.

Funcions

Des del sector dels Servicis Socials

Servicis d'informació, orientació i assessorament tècnic, dirigit a tota la ciutadania per a informar, orientar i assessorar al voltant dels seus drets, de l'exercici d'aquests i dels recursos socials necessaris per a resoldre les seues necessitats.

Servici d'ajuda a domicili, per a prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació del nucli de convivència siga d'especial necessitat, i per a procurar la permanència de la víctima i els seus fills al municipi, si les circumstàncies ho requereixen i aconsellen.

Programes de convivència i reinserció social, orientats a promoure la convivència social i familiar, amb l'objectiu de prevenir problemes derivats de la desintegració familiar.

Tramitació d'allotjament alternatiu, de forma provisional per a la víctima i els seus fills quan les circumstàncies personals, familiars i econòmiques ho requeresquen.
Gestió d'ajudes econòmiques i el seu seguiment amb objecte d'atendre les necessitats bàsiques de las víctimes que ho necessiten.

Programes de prevenció i reinserció social, que tindran per objecte el desenvolupament de la intervenció social en aquelles víctimes que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

Programes de cooperació social i animació comunitària, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, el voluntariat social, tot recolzant les ONG, associacions i entitats socials que realitzen servicis, accions i activitats de promoció i formació de la víctima de violència domèstica.

Personal 

 • 2 policies locals
 • 1 advocada
 • 2 psicòlogues
 • 2 treballadores socials
 • 1 agent de Desenvolupament local

Ubicació 

 • Servicis Socials, psicòlogues i advocada: Pl. Jutge Miquel Comes s/n
 • Policia Local: C/ Puríssima, 12 Baix
 • Centre de Salut: C/ Rosers, s/n

Accés

A través dels Servicis Socials, psicòlogues, Policia local, Centre de Salut, advocada i agent de Desenvolupament local, de l'Ajuntament.

Telèfons

 • 96 274 07 01 (Policia local, 24 hores)
 • 96 165 59 26 (Servicis Socials, psicòlogues i advocada)
 • 962 718 440 i 962 718 445 (Centre de Salut, 24 hores)

Descàrregues