A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Agenda 21

Agenda 21

L'Agenda 21, nascuda en la Cimera de Rio, és un pla d'acció per al pròxim segle. És un document que recull estratègies i mètodes integrats per a aproximar-nos a un desenvolupament sostenible. La clau de l'Agenda 21 radica en el fet de considerar de manera integrada el desenvolupament social, econòmic i el medi ambient.

Actuacions prioritàries

Revitalització del desenvolupament amb criteris sostenibles:

 • Polítiques sostenibles
 • Integració del medi ambient i el desenvolupament en el procés de presa de decisions
 • Participació i responsabilitat de les persones: educació, consciència pública i formació pràctica

 

Reforçar el paper dels grups principals:

 • Les dones
 • La canalla i el jovent
 • Les ONG
 • Els agricultors
 • Les iniciatives de les autoritats locals
 • Els sindicats
 • El món del negoci i la indústria
 • La comunitat científica i tècnica

Agenda 21 local

És un document d'actuació i participació per a assolir el desenvolupament sostenible basat en el consens i la implicació dels actors locals.

Característiques bàsiques de l'Agenda 21 local

Es tracta d'un document:

 • Consensuat, participatiu i actiu, sorgit des d'un fòrum el més ampli possible i obert a tota valorització i revisió demandada pels ciutadans
 • Conscienciador de la necessitat creixent d'una acció eficaç per a preservar el medi ambient
 • Estratègic, ja que parteix d'un procés de planificació des del qual es detecten els principals dèficits ambientals com també les grans fortaleces
 • Coordinat en les actuacions en matèria medioambiental de les distintes institucions i els agents socials i econòmics
 • Durador, en el sentit que no té definits uns terminis determinats, sinó que posseeix un caràcter d'intemporalitat perquè s'entén com Agenda-Procés que, una vegada iniciat, es manté en les generacions futures

El desenvolupament sostenible

El desenvolupament sostenible ve definit per l'informe Brundtland com aquell desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per tal de satisfer les seues

Principis de sostenibilitat

 • La ciutat ha de preservar la multiplicitat de funcions, tot fomentant la proximitat i la vida de barri perquè l'accés als serveis urbans no es faça a expenses del medi ambient
 • El treball s'ha de distribuir equitativament entre totes les persones, homes i dones
 • L'equitat en les formes de vida dels ciutadans i ciutadanes s'ha d'incrementar
 • Tot el món ha de tenir accés a un treball remunerat amb un salari just i una contractació estable
 • L'economia ha de ser diversificada i la dependència de l'exterior cal reduir-la. Sempre que es puga, les necessitats s'han de satisfer preferentement amb recursos locals