A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Agenda 21

Desenvolupament sostenible

El desenvolupament sostenible ve definit per l'informe Brundtland com aquell desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues.

Principis de sostenibilitat

  • La ciutat ha de preservar la multiplicitat de funcions, tot fomentant la proximitat i la vida de barri perquè l'accés als serveis urbans no es faça a expenses del medi ambient
  • El treball s'ha de distribuir equitativament entre totes les persones, homes i dones
  • L'equitat en les formes de vida dels ciutadans i ciutadanes s'ha d'incrementar
  • Tot el món ha de tenir accés a un treball remunerat amb un salari just i una contractació estable
  • L'economia ha de ser diversificada i la dependència de l'exterior calreduir-la. Sempre que es puga, les necessitats s'han de satisfer preferentement amb recursos locals