A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Agenda 21

Fases

D'aquesta manera, les fases del procés d'Agenda 21 local són, a mode d'esquema, les següents:

 • Acord sobre la filosofia del projecte i la visió del model municipal desitjat
 • Signatura de la carta d'Aalborg per part del consistori, per la qual l'Ajuntament es compromet a desenvolupar un Pla d'acció local en matèria de desenvolupament sostenible
 • Auditoria socioambiental del municipi. Suposa la diagnosi a partir de la qual es definirà el Pla d'acció. L'auditoria inclou:

  • Identificació de problemes socioambientals
  • Definició d'objetius i priorització dels problemes, per a la definició de les línies estratègiques d'actuació
 • Creació d'un instrument de participació ciutadana (Fòrum Ambiental); com ja s'ha assenyalat, la participació de la comunitat és un dels objectius fonamentals del procés d'Agenda 21 local. El fòrum és una eina de dinamització social que facilita el debat i la implicació de la comunitat al llarg del procés
 • A partir del diagnòstic de la realitat, ese procedeix al disseny de les estratègies que donaran com a resultat el Pla d'acció ambiental. Aquest inclou:

  • Identificació d'opcions per a l'acció i establiment d'objetius específics
  • Creació de programes i projectes per a abordar els objectius. Formalització d'aquests en un document
 • Aplicació i comprovació de les accions contemplades en el Pla d'acció
 • Avaluació dels resultats i retroalimentació del procés, mitjançant l'establiment d'un programa de seguiment, basat en indicadors ambientals municipals