A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Agenda 21

Xarxes de Ciutats

Anys després de Rio, patrocinat per la Comissió Europea i per la ciutat d'Aalborg, el Consell Internacional d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (ICLEI) organitzà la Conferència europea sobre ciutats sostenibles en 1994 a Aalborg (Dinamarca). A partir de la declaració de Rio i del cinqué programa de la Unió Europea, aquesta declaració de principis és la concreció, al nostre entorn immediat, del compromís cap a la sostenibilitat des de l'àmbit local.


En maig de 1994, huitanta ciutats europees acordaren signar la Carta de les ciutats i els pobles europeus cap a la sostenibilitat, també coneguda com Carta d'Aalborg. La lliure adhesió a la campanya europea de ciutats i poblacions sostenibles implica el compromís, per part de l'autoritat local, de crear i portar a la pràctica un pla d'acció cap a la sostenibilitat.


El Pla d'acció de Lisboa: de la carta a l'acció. En 1996, tingué lloc a Lisboa la segona Conferència de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat,on es va generar un document de continuïtat de la carta d'Aalborg, anomenat "De la Carta a l'Acció". La carta de Lisboa aprofundeix en el procés cap a l'elaboració de l'Agenda 21 local amb un pla d'acció a mitjà i llarg termini.


El mateix any es convocà la Conferència mundial sobre els assentaments humans (Hàbitat II), que assumeix i desenrotlla per a les ciutats els criteris establerts en l'Agenda 21 de Rio i que els signataris de la carta de Lisboa es comprometen també a aplicar (Agenda Hàbitat). Aquesta conferència es va fer a Istanbul en juny de 1996 i s'abordaren dos temes bàsics:

  • Vivenda digna per a tot el món
  • Desenvolupament sostenible dels assentaments humans

A l'estat espanyol, ha sigut la Diputació de Barcelona una de les institucions pioneres en la promoció de les Agenda 21 locals en el seu àmbit. El 16 de juliol de 1997 es va crear la Xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. En aquest acte s'aprovà la declaració de Manresa, que posa de manifest l'avanç dels vint anys de transformació de les ciutats i els pobles, i planteja un escenari favorable per a assumir nous objectius cap a la sostenibilitat:

  • Millora de la qualitat de vida
  • Millora de la qualitat ambiental
  • Ús eficient dels recursos

En febrer de 2000, tingué lloc a Hannover la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, on es realitzà el balanç sobre la campanya de ciutats europees sostenibles en els últims anys.

Per últim, cal destacar l'impuls que ofereix la Diputació de València per a desenvolupar aquestes iniciatives als municipis de la província de València, mitjançant la creació de la Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat i la redacció de la carta de Xàtiva en maig de 2000.