A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Fauna urbana: oronetes

 

¿Sabies que la població d’oroneta comú (Hirundo rustica) ha disminuït un 41% al nostre territori en els últims 15 anys? Aquest és un descens molt significatiu en poc de temps i està produït, en gran part, per la mala utilització de productes químics així com l’abandó del pastoreig extensiu. Hem de tindre en compte que es tracta d’una espècie insectívora i l’alteració de l’entorn per l’ésser humà afecta significativament a la seua alimentació, fent decréixer la seua població.

Al ser aus exclusivament insectívores es veuen obligades a emigrar en funció de la temperatura ambiental, és per això que solen arribar al nostre territori per Sant Josep. Aquesta arribada no és casual, ja que és precisament en aquest moment quan té lloc una explosió demogràfica de mosques, mosquits, formigues voladores i escarabats. Pareix impossible, però aquestes xicotetes aus poden arribar a menjar diàriament el seu propi pes en insectes, pel que resulten un insecticida molt barat i natural.

Sabem que la convivència amb aquests animalets pot presentar dificultats, ja que solen fer els nius en les façanes dels edificis produint residus, però aquestes molèsties se poden minimitzar amb una sèrie de mesures. Les més utilitzades són la col·locació de nius artificials i, per altra banda, adossar tables on puguin caure les deposicions.

La Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i Consell protegeix les aus silvestres. La normativa espanyola, per la seua banda, inclou en aquest règim de protecció de manera específica a les oronetes. Es prohibeix en particular:

·  La destrucció o captura intencionada d’aus silvestres.

·  La destrucció o deteriorament dels nius.

·  La recollida d’ous o la seua retenció.

·  Les pràctiques que pertorben de forma intencionada a les aus

·  El comerç així com la retenció d’aus vives o mortes.

La presència d’oronetes a les nostres cases pot provocar molèsties. No obstant això, hem de ser conscients del paper que les aus en general, i estes en particular, juguen a favor de la biodiversitat i l’equilibri del nostre ecosistema. Gràcies per ajudar-nos a protegir el medi ambient urbà. I per respectar, també, a les oronetes.