A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Programes

INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ

Té per objecte facilitar el seu coneixement de tots aquells drets i recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població.

 • EMERGÈNCIA SOCIAL

Té per objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no les poden satisfer per ells mateixos.
Les modalitats que s'estableixen en aquest programa són: necessitats bàsiques, accions extraordinàries i ús de vivenda.

 • PROGRAMES DE CONVIVÈNCIA

AJUDA A DOMICILI:

Característiques

Té com a objetiu afavorir la integració de la comunitat i aconseguir la convivència de les persones del seu medi.

Destinat a cobrir les necessitats que plantegen persones majors, malalts, discapacitats i famílies desestructurades o amb conflictes, i que els cal ajuda.

Funcions   

 • Servei domèstic
 • Compra d'aliments   
 • Elaboració de menjars   
 • Servei d'acompanyament   
 • Atenció i cures personals

Personal

 • 1 auxiliar d'ajuda a domicili a jornada completa

Ubicació

 • Servei itinerant

Accés

 • A través del departament de Servicis Socials Municipal. Centre Sociocultural. Pl. Jutge Miquel Comes, s/n.Telèfon: 96 165 59 26

 

TELEASSISTÈNCIA

Característiques

 • La teleassistència consisteix en una modalitat d'ajuda a través d'una línia telefònica al domicili de l'usuari que comprén una sèrie d'actuacions que incideixen directament sobre aquest i la seua família, ja que poden requerir atenció puntual i assistència ràpida en casos d'emergència durant les 24 hores.
 • Va dirigit als majors de 60 anys i a les persones que es troben en situacions de risc, que viuen sols o que, tot i viure acompanyats, poden tenir una sèrie de necessitats derivades de la seua problemàtica específica.
 • Amb aquest programa, es propicia el manteniment de l'usuari en el seu entorn social, es potencia la seua autonomia personal, i s'afavoreixen les seues relacions i la seua integració social.
 • El servei consisteix a pitjar el botó d'un medalló o rellotge que duen constantement posat, i així entren en contacto verbal, des de cualsevol lloc del seu domicili, durant les 24 hores del dia, amb un centre atés per professionals capacitats per a donar resposta adequada a la necessitat presentada, bé per ells mateixos o bé mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de l'usuari o existents a la comunitat.

Accés

 • A través del departament de Servicis Socials, al Centre Sociocultural de l’Eliana, Plaça Jutge Miquel Comes s/n. Prèvia cita amb el/la traballador/-a social.

  Telèfon: 96 165 59 26


 • PROGRAMA DE COOPERACIÓ -INTERVENCIÓ PER A LA PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL

Té com a objetiu potenciar i dinamitzar la vida de la comunitat establint canals de participació per a dur a terme tasques d'iniciativa social, associacionisme i voluntariat.


1. PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES (PER)

Té per objecte el desenvolupament d'una sèrie d'accions destinades a persones, grups o famílies en situació de riscs, i es realitzen accions des de les perspectives de prevenció de participació i integració.

Característiques 
 

 • És una ajuda mensual i temporal per a persones o unitats familiars que manquen de mitjans de subsistència.
 • Aquesta prestació és una mesura més per a ajudar a superar situacions de mancança i està condicionada a la realització d'altres activitats per part dels o de les beneficiaris/es.

Accés

 • A través del departament de Servicis Socials, al Centre Sociocultural de l’Eliana, Plaça Jutge Miquel Comes, s/n.

  Telèfon: 96 165 59 26

        
  2. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

  Aquest programa està orientat a la prevenció dels possibles casos de violència domèstica i a la sensibilització de la societat sobre aquest greu problema. Així mateix, es basa en l'atenció a les víctimes dels maltractaments, i el posterior seguiment dels  casos.

  Per a més informació sobre aquest programa, polsar aquí

        
  3. TALLERS I ACTIVITATS PER A LA TERCERA EDAT

  Tallers formatius, jornades i activitats ludicoformatives. Setmana de la Tercera Edat.

        
  4. TALLERS I ACTIVITATS PER A LES DONES

  Tallers formatius, jornades i activitats ludicoformatives. Setmana de la Dona.

        
  5. TALLERS I ACTIVITATS PER A FAMÍLIA I MENORS

  Tallers formatius, jornades i activitats ludicoformatives.

        
  6. PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

  Beneficiaris

  Podrà beneficiar-se tot el veïnat del municipi de l’Eliana que acomplesca els següents requisits:

      1. Per a informació: sense requisits.

      2. Per a sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència:

          a) Tenir una limitació física, psíquica o intel·lectual i

          b) Estar incapacitat per a realitzar per ell mateix activitats de la vida diària i

          c) Necessitar d'assistència o atenció per part de tercers.

          d) Estar empadronat al municipi de l’Eliana.

          e) Residir a territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

      3. Per a rebre serveis o prestacions:

          a) Haver sigut reconegut com a dependent per la Conselleria de Benestar Social.

          b) Haver firmat l'Acta de conformitat dels servicis o prestacions, establerts per la Conselleria de Benestar Social en la proposta del Programa Individual d'Atenció, després de la negociació pertinent.

  Recursos humans


  1. Per a informació: 1 treballadora social específica del projecte, de setembre a desembre de 2007. 2 treballadores socials en el programa d'informació, orientació i assessorament de servicis socials.

  2. Per a tramitació, elaboració d'informes i seguiment: 1 treballadora social específica.

  3. Per a gestió d'expedients: personal administratiu del Centre Sociocultural / personal de recolzament informàtic municipal.

  Atenció al públic
 • Atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h
 • Atenció directa al públic per a informació i tramitació: dilluns i dimecres de 10.30 a 14.00h amb cita prèvia.
 • Sol·licitud cita prèvia: telèfon: 96 165 59 26 / Correu electrònic: pmaad@leliana.es