A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Sectors

Dones

Programa municipal de violència domèstica

Característiques:

Aquest programa està orientat a la prevenció dels possibles casos de violència de gènere, i a la sensibilització de la societat sobre aquest greu problema.

Així mateix, es basa en l'atenció a les víctimes dels maltractaments, i el posterior seguiment dels casos.

Funcions: (des del sector dels serveis socials)

Serveis d'informació, orientació i assessorament tècnic, dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l'exercicis dels mateixos i dels recursos socials necessaris per a resoldre les seues necessitats.

Servei d'Ajuda a domicili, per donar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació del nucli de convivència siga d'especial necessitat, procurant la permanència de la víctima i els seus fills en el municipi si les circumstàncies així ho requereixen i aconsellen.

Programes de Convivència i Reinserció social, orientats a promoure la convivència social i familiar, amb l'objectiu de prevenir problemes derivats de la desintegració familiar.

Tramitació d'Allotjament alternatiu, de forma provisional per a la víctima i els seus fills quan les circumstàncies personals, familiars i econòmiques així ho requerisquen.

Gestió d'Ajudes econòmiques i el seu seguiment a fi d'atendre les necessitats bàsiques de les víxtimes que ho necessiten.

Programes de Prevenció i Reinserció social, que tindran per objecte el desenvolupament de la intervenció social en aquelles víctimes que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el mitjà social.

Programes de Cooperació Social i animació comunitària, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, el voluntariat social, donant suport a les ONG’S, associacions i entitats socials que realitzen serveis, accions i activitats de promoció i formació de la víctima de violència domèstica.

Personal:

2 Policies Locals.

1 Advocada.

2 Psicòlogues.

2 Treballadors Socials.

1 Agent de Desenvolupament local.

 

Ubicació:

Serveis Socials, Psicòlogues i Advocada: Pl. Jutge Miquel Comes, s/n.

Policia Local: C/ Purísima, 12- Baix.

Agent de Desenvolupament Local: C/ Purísima, 12- 3º.

Centre de Salut: C/ Rosales, s/n.

 

Accés:

Mitjançant els  Serveis Socials, Psicòlogues, Policia Local, Centre de Salut, Advocada i Agent de Desenvolupament Local, de l'ajuntament de l'Eliana.

 

Telèfon:

96/2740701 (Policia Local, 24 Hores).

96/1655926 (Serveis Socials, Psicòlogues i Advocada).

96/2718440 i 96/2718445 (Centre de Salut, 24 Hores).

96/2758030 ext. 69 (Agent de Desenvolupament Local).