A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Sectors

Família i Infància

Servei especialitzat d'atenció a la família i infància (S.I.A.F.I.)

Caracteristiques:

És un Servei Social Especialitzat dirigit a qualsevol família en situació de crisi/risc.

Objectius:

Programes de prevenció primària dirigit als professionals de Serveis Socials, Educació, Salut i Justícia.

Intervenció preventiva i Restauradora.

Aconseguir la promoció personal i la maduresa social dels membres de la família.

Activitats:

Atenció a famílies en situació de risc amb menors a càrrec.

Atenció a famílies amb menors en guarda i tutelats per l'administració.

Orientació i Mediació Familiar.

Violència familiar.

Atenció a famílies monoparentals.

Acolliment familiar i famílies adoptives.

Ubicació:

És un equip itinerant, encara que la seua seu està a l'edifici de la Mancomunitat Camp de Túria. C/ Pla de L'Arc, s/n .-46160. Lliria

Accés:

A través dels professionals de les àrees de Serveis Socials, Salut, Educació del Municipi.

Telèfon:

96/ 279 26 25

Fax:

96/ 279 26 61