A un click!
Portal ciutadà
Perfil del contractant
Guia comercial
AEDL
Hacienda

Política de Privacitat

Política de privacitat genèrica

En virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem dels següents extrems: L'ompliment de les dades que es troben en el present formulari és obligatòria per a la seua inclusió en el "Fitxer d'usuaris de la web de L'Eliana", i el titular de les dades es fa responsable de la veracitat dels mateixos. La finalitat del mencionat fitxer és la gestió dels usuaris de la web per a l'accés als distints servicis d'este i l'enviament de comunicacions de L'Eliana a través del seu correu electrònic. Este fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'afectat podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se en l'ajuntament de L'Eliana,  que és la Responsable del Fitxer, amb C.IF: , i domicili social en Plaça del País Valencià, 3, 46183-L'Eliana o, per mitjà de l'enviament d'un escrit al costat de la seua fotocòpia del DNI.