castellano
Presentació
Consultes
Pla zonal
Sol·licitud de recollida de trastos
Punts verds
Guia en Pdf (2007)
+ Informació
HOME
 
· Fes clic aquí per a saber el que va i el que no va en cada contenidor ·

Què és

El vidre és de tots els materials utilitzats per a fer envasos el més respectuós amb el medi ambient perquè les matèries primeres que necessita per a la seua fabricació són prou abundants i tenen una extracció senzilla i no excessivament contaminant.

Hem de ser sabedors què quan mesclem el vidre amb la resta de residus l’enviem directament a l’abocador i col.laborem a la degradació de la naturalesa amb les noves extraccions que seran necessàries per a obtindre nova matèria primera.

En canvi, amb el vidre que separem i es recicla es poden a fabricar botelles, gots, envasos, copes... i qualsevol altre objecte que tindrà exactament la mateixa qualitat i l’aspecte que els que es fabriquen amb matèries primeres no reciclades  perquè el vidre és l’únic element 100% reciclable.

   

Les dades pràctiques

Any Kg x habitant i dia Tones Habitants
2006 0,04 248
20.840
2007   329  
2008 0,06 352
21.161
2009 0,05 321
21.164
2010   332
21.303

 

Any Kg x habitant i any Tones Habitants
1999 6,18 122 19.739
2000 6,13 125 20.375
2003 7,69 163 21.177
2004 8,49 183 21.539
2005 9,76 213 21.813

Com és la nostra recollida selectiva

Objectius a acomplir: La recollida selectiva de vidre a L’Eliana es realitza a hores d’ara mitjançant 68 contenidors tipus iglú de color verd clar de 3m3 de capacitat, alguns dels quals són del sistema “alehop” que facilita la recollida als grans productors de vidre, restaurants i bars principalment, ja que està dotat d’una boca adaptable que s’acobla a l’iglú convencional dels carrers i què, mitjançant un sistema hidràulic accionat per un pedal, es buida tot d’una, evitant així la manipulació individual de les botelles per a dipositar-les al contenidor.

Qui s’encarrega: L’empresa encarregada de la recollida selectiva del vidre al nostre municipi és FCC ámbito en col.laboració amb ECOVIDRIO.

Per a pensar i practicar

Els beneficis de separar el vidre de la resta de residus per a reciclar-lo són molts:

· L’estalvi energètic. Amb l’energia que estalviem al reciclar una sola botella de vidre, podria estar encesa una bombeta de 100 vatis durant 4 hores.

· L’estalvi de matèria primera. Amb 3000 botelles reciclades estalviem 1 tona de matèria primera a més de deixar de destruir sól per noves extraccions de minerals.

· La reducció de residus enviats als abocadors. 3000 botelles de vidre reciclades suposen 100 kgs. menys de residus perduts.

Si neteges lleugerament els envasos i pots de vidre de restes no faran mala olor i hauràs de baixar menys vegades a tirar les bosses de fem al contenidor.

Abans de dipositar el vidre a l’iglú verd clar, lleva els taps i altres elements metal.lics, de suro, de plàstic de les botelles.

[A l'iglú verd van:]
Botelles de vidre de tot tipus de begudes, pots i flascons d’aliments i begudes com de salses, de verdures, de llegums, de fruites, de melmelades, de làctics...

[No van:]
Els taps de les botelles i dels pots, els tubs fluorescents i les bombetes, els pots buits o plens de medicaments que tenen un tipus de tractament diferent a la resta i hauran d’anar als punts SIGRE de les farmàcies; qualsevol tipus de vidre i cristall que no siga un envàs com els gots trencats, les cristalleries, els espills, el vidre laminat, les finestres, el cristall amb filferros interiors, les porcellanes, els taulells, les pedres, les ceràmiques, els elements de decoració deteriorats…que hauran d’anar a l’Ecoparc.

Accés al mapa dels punts de recollida selectiva

   

 

Web: BemarNet