castellano
Presentació
Consultes
Pla zonal
Sol·licitud de recollida de trastos
Punts verds
Guia en Pdf (2007)
+ Informació
HOME
 
· Fes clic aquí per a saber el que va i el que no va en cada contenidor ·

Què són

Són aquells residus què pel seu tamany no poden ser ni recollits ni tractats com a la resta de residus urbans i requerixen una recollida especial i un tratctament adaptat a les seues característiques. Solen ser electrodomèstics, ensers domèstics, mobles, portes...

Encara que resulta molt difícil d’arribar a unes dades reals de producció d’este tipus de residus en Espanya, les estimacions les situen entre el 2% i el 3%, en unes xifres mitjanes d’entre 5-6 kilos per habitant i any, amb una clara tendència a augmentar degut al creixement de la població i al nivell de vida actual que dóna per bona la “cultura d’un sol ús”, perillosa per a les persones i per a l’entorn.

   

Fa uns anys quan l’alt preu dels electrodomèstics, inclús el dels mobles, els convertien per a moltes famílies en objectes de luxe, l’impacte que produïen com a residus era d’escasa importància però hui en dia i amb els avanços tècnics constants, els preus han baixat moltíssim fent este tipus de productes tan accesibles que inunden literalment les nostres cases . Les dades ens parlen d’un creixement dels voluminosos 3 vegades superior al  dels residus sòlids urbans sent en Europa este tipus de residus el 4% del total que s’hi generen. En Espanya generem entre 100.000 y 160.000 tones de residus d’electrònica domèstica que arribaran als 200.000 si els sumem als produïts en la industria i els comerços.

Les dades pràctiques

Any Kg x habitant i any Tones Habitants
1999 10,95 218 19.739
2003 58,03 1.232 21.177
2004 50,37 1.088 21.539
2005 47,81 1.045 21.813
2006 69,48 1.448 20.840
2007   1.268  
2008 34,31 726 21.161
2009 35,72 756 21.164
2010 21,07 449 21.303

Encara que  s’observa una tendència a la baixa a partir de l’any 2003, tant en la producció de tones totals com en la d’habitant per dia, esta és tan mínima que deixa ben palés com és d’insifucient i com continuem sent grans productors d’un tipus de residu, el voluminós i d’ensers domèstics, que va directament unit al consum ferotge; del que no ens lliurem.

Sembla que no som massa conscients del que realment signifiquen totes estes dades perquè, a més a més dels problemes ambientals que es deriven de la quantitat massiva de residus que suposen, en la seua composició es troben components perillosos que han de ser tractats de manera especial i adequada com, per exemple, en els electrodomèstics de l’anomenada “línia blanca” –frigorífics, forns, cuines, rentadores de roba i plats...- que contenen plom, mercuri, cadmi, crom... tots ells altament tòxics i contaminants i d’ús tan generalitzat en les nostres llars.

Com és la nostra recollida selectiva

Destí:
Actualment, la planta de tractament de voluminosos de Riba-Roja de Túria.

Objectius a acomplir:
Comptem amb dos sistemes diferents i complementaris que els usuaris poden elegir, sempre en horari diurn.

a) Avís telefònic o web municipal: Servei prestat tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres, amb eixida nocturna el vespre) més 6 jornades adiccionals distribuides 3 en Pasqua i 3 en estiu.

Telèfon: 900 100 310 o 96 276 36 35
Recollida d'ensers online.

b) Acudir a l'Ecoparc municipal:

L’ECOPARC està ubicat junt al Centre comercial “El Osito”, al carrer Tuéjar s/n i oferix el següent horari de servei:

· De dilluns a dissabte: de 8:00 a 14:00 hores/de 16:00 a 19:00 hores.

· Diumenge: de 8:00 a 14:00 hores

El gestor de l'ECOPARC és el Consorcio Valencia Interior www.consorciovalenciainterior.com

Més info en ecoparc

Per a pensar i practicar

Una possibilitat a l’hora de la correcta recollida selectiva de voluminosos o inclús en la gestió individual d’estos i que pot arribar a aconseguir uns rendiments econòmics, socials i mediambientals molt alts és que dels serveis s’ocupen empreses o organitzacions de caràcter social que obtenen ingressos de la venta dels voluminosos recollits, una vegada arreglats i tornats a posar en els canals de venda, i que dignifiquen la tradició recuperadora de drapaires i ferrallers que sempre ha existit, adequant-la a les necessitats actuals, creant treball estable i, per tant, riquesa a partir del residu, que és del que es tracta. 

A l’hora de la compra, tindre en compte les característiques del aparell que el fassan més durader, de baix consum –com els de categoría “A” d’alta eficiència energética- ... reparables i amb recanvis, què encara que de vegades incrementen el cost, a la llarga, que és el període de vida real que hauria de tindre un bon aparell elèctric, duren més temps i no s’espatllen amb tanta facilitat.

Quan decidiu fer un canvi de mobiliari a casa vostra, abans de convertir-lo en residu i retirar-lo de la vida útil desaprofitant-lo, consulteu amb empreses o organitzacions recuperadores que inclús passaran a recollir-los pel vostre domicili.

[El servei domiciliari de voluminosos arreplega:]
Sofans, portes, taules, llits, matalassos i somiers, caixes i taulons de fusta, armaris, persianes trencades, electrodomèstics, aparells d’aire condicionat, mobles d’oficina...

[No recull:]
enderrocs, sanitaris, tuberies, terres, àrids, pedres, restes de formigó, taulells, paviments, components asfàltics, materials refractaris, algeb...i qualsevol residu procedent d’obres, reformes, rehabilitacions..., TOTS ELLS, MILLOR A L’ECOPARC.


[Sabies que?:]
Sempre que compres un aparell elèctric o electrònic nou, l'establiment on l'has adquirit té l'obligació d'admetre de manera totalment gratuïta un aparell vell de similars característiques. Moltes persones desconeixen este sistema, tan còmode per desfer-se del vell frigorífic o l'ordinador que hem renovat.

   

Sol·licitud de Recollida d'Ensers

Nom:
Telèfon:
E-Mail:
Zona:
Adreça :
Descripció dels ensers:

 

Web: BemarNet